COVID-19 – Procedury zapewniające bezpieczeństwo epidemiczne

Szanowni Państwo!

Powoli, na razie w ograniczonym zakresie, uruchamiamy pracę kliniki. Można się już umawiać na konsultacje, będziemy uzgadniać nowe terminy zaplanowanych wcześniej zabiegów. Wdrożyliśmy specjalne procedury, których celem jest zapewnienie bezpieczeństwa Pacjentom i personelowi kliniki, w warunkach wciąż obecnego zagrożenia epidemicznego.

Skuteczność wdrożonych procedur opiera się na trzech filarach:
1. Wstępna kwalifikacja pacjenta i ciągły monitoring stanu zdrowia personelu
2. Zmiana procedur i sposobów postępowania w ramach realizacji wizyt i zabiegów w klinice
(tak po stronie Pacjentów, jak i personelu)
3. Specjalistyczne wyposażenie i środki.

1. Wstępna kwalifikacja pacjenta i ciągły monitoring stanu zdrowia personelu

1.1.
Całość zatrudnionego w klinice personelu w sposób ciągły monitoruje swój stan zdrowia, w szczególności temperaturę ciała, występowanie duszności lub kaszel.

1.2.
Podczas telefonicznego umawiania wstępnej wizyty Pacjenta w klinice, wypełniany jest kwestionariusz z wywiadem ogólnolekarskim oraz wywiadem epidemicznym. Wywiad epidemiczny nakierowany jest na wykluczenie bezpośrednich kontaktów z Pacjentem, u którego występują objawy COVID-19 oraz kontaktów z Pacjentem, który stykał się z osobami zarażonymi.

Podejmowane działania minimalizują ryzyko, iż w klinice będzie przebywać osoba zarażona wirusem SARS-CoV-2.

2. Zmiana sposobów postępowania w ramach realizacji wizyt i zabiegów w
klinice (tak po stronie Pacjentów, jak i personelu)

2.1.
Zmieniona została organizacja pracy w klinice – w taki sposób, że po każdej z wizyt/zabiegów zapewniona jest przerwa, podczas której wykonywana jest dezynfekcja powierzchni w gabinecie, toaletach, poczekalni. Pomieszczenia są wietrzone, a newralgiczne miejsca odkażane za pomocą lamp UV.
Pacjenci umawiani są w taki sposób, aby nie spotykać się z innymi w poczekalni lub gabinecie.
Klinika podzielona została na kilka stref, wydzielone zostały obszary z ograniczonym dostępem osób.

2.2.
Po wejściu do kliniki każdego Pacjenta prosimy o umycie i zdezynfekowanie rąk. Rygorystycznie przestrzegamy stosowania tych samych zasad w przypadku personelu medycznego i pomocniczego.

2.3.
Wszystkie procedury diagnostyczne i zabiegowe zostały zmodyfikowane w taki sposób, aby ograniczyć do minimum bezpośrednią styczność Pacjenta i personelu kliniki. Liczba osób asystujących do zabiegów została obniżona do minimum.

2.4.
Dokumentacja medyczna, kwestionariusz świadomej zgody Pacjenta na zabieg i inne dokumenty wewnętrzne kliniki zostały zaktualizowane w taki sposób, aby uwzględniać sytuacje zagrożenia epidemicznego wirusem SARS-CoV-2.

3. Specjalistyczne wyposażenie i środki.

3.1.
Klinika zakupiła dodatkowe urządzenia do odkażania i sterylizacji (lampy UV, jonizator), zapewniające pełną skuteczność prowadzonej dezynfekcji pomieszczeń.

3.2.
Zapewniamy podstawowe środki ochronne dla Pacjentów: maseczki, rękawiczki.

3.3.
Zapewniamy wszelkie niezbędne środki ochronne dla personelu: maski, przyłbice, okulary ochronne, rękawiczki, ubrania ochronne, obuwie medyczne.

3.4.
Klinika wyposażona jest we wszelkie niezbędne środki pomocnicze, takie jak dozowniki z mydłem, dozowniki ze środkiem odkażającym, ręczniki papierowe, zamykane kosze na śmieci.

Wdrożone procedury są zgodne z zaleceniami konsultanta krajowego w dziedzinie chorób zakaźnych i Prezesa Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych z dnia 15 marca 2020.