Leczenie łysienia – terapie łączone

Łysienie androgenowe dotyka – na różnym etapie życia – znakomitą większość ludzi. W przypadku mężczyzn w zaawansowanym wieku – jest to powszechnie akceptowane i raczej nie stanowi istotnego psychicznego obciążenia. Jednak gdy problem dotyka kobiet lub młodych mężczyzn – może stać się przyczyną ogromnego stresu. Współczesna medycyna proponuje jednak szeroki wachlarz możliwych środków zaradczych. Warto zauważyć, że w tym obszarze następuje wyjątkowo dynamiczny rozwój – dostępne terapie są coraz bardziej skuteczne. Można też coraz lepiej dopasowywać je do indywidualnej sytuacji i potrzeb danego Pacjenta.

Zanim przejdziemy do zaprezentowania najlepiej sprawdzających się terapii łączonych – a więc obejmujących kilka różnych technologii, w synergiczny sposób działających w stronę rozwiązania problemu łysienia – wymieńmy i uporządkujmy wszystkie dostępne nam dziś terapie łysienia androgenowego.

Dostępne terapie łysienia androgenowego

Najpopularniejsze dostępne dziś terapie łysienia androgenowego można podzielić na następujące grupy:

  1. terapie oparte o środki farmakologiczne i suplementy
  2. terapie oparte o środki aplikowane zewnętrznie
  3. karboksyterapia
  4. mezoterapia
  5. iPRF
  6. terapie światłem laserowym LLLT
  7. przeszczep włosów

Warto przy tym czytelnie zaznaczyć, że pierwszych osiem grup terapii stara się (choć w części) oddziaływać na przyczyny procesu wypadania włosów, natomiast przeszczep włosów pozwala tylko i wyłącznie zredukować widoczne w danym czasie skutki tego procesu. (Inaczej mówiąc – przeszczep włosów nie może być traktowany jako metoda leczenia łysienia androgenowego.)

O wszystkich wymienionych powyżej metodach terapii piszemy szerzej na naszej stronie internetowej.

Optymalne scenariusze leczenia łysienia androgenowego

Definiując optymalną ścieżkę terapeutyczną musimy dopasować ją do potrzeb i sytuacji danego Pacjenta. Koniecznie uwzględnić należy jego wiek, okres, w którym dotychczas rozwijało się łysienie androgenowe, tryb życia Pacjenta czy też podjęte przez niego wcześniej terapie. Nie może być więc jednej kombinacji metod, która byłaby najlepsza we wszystkich sytuacjach.

Drugim istotnym czynnikiem, wpływającym na elementy składowe proponowanej ścieżki terapeutycznej jest fakt, że (w obecnym stanie medycyny) jedynie przeszczep włosów pozwala nam na zmianę linii włosów Pacjenta – czy to w obszarze zakoli, czy szczytu głowy. Wszystkie inne metody mogą hamować lub odwracać proces degradacji mieszków włosowych, nie dają jednak możliwości powtórnego pojawienia się włosów w miejscach, gdzie mieszki już obumarły.

Pamiętając w wspomnianych wyżej ograniczeniach, postaramy się jednak poniżej zaprezentować kilka terapii łączonych, które mogą znakomicie sprawdzić się w wielu przypadkach.

Łączona terapia łysienia dla młodych mężczyzn

Szczególnie trudnym przypadkiem, jest zawsze leczenie łysienia androgenowego w przypadku młodych mężczyzn – często w okolicach dwudziestego roku życia. W ich przypadku spotykamy się z wieloma ograniczeniami – nie wchodzi w grę wykonanie przeszczepu włosów, raczej nie sprawdzą się terapie wymagające wysokiej systematyczności i codziennych czynności pielęgnacyjnych. Wiele osób z tej grupy będzie także chciało powstrzymać się od terapii farmakologicznej finasterydem – ze względu na mało prawdopodobne, lecz jednak możliwe skutki uboczne.

Terapia musi się więc koncentrować na jak największym spowolnieniu negatywnych procesów, na powstrzymaniu postępującej degradacji mieszków włosowych.

Optymalną kombinacją terapeutyczną jest w takiej sytuacji wykonanie zabiegu Regenera Activa, który zrewitalizuje osłabione mieszki włosowe. Jako terapię wspierającą przyjąć można serię zabiegów iPRF. Jeśli tryb życia Pacjenta na to pozwala – warto jeszcze wzmocnić efekty terapii poprzez kilkumiesięczne używanie urządzenia laserowego LLLT, jak iRestore lub iGrowLaser.

Łączona terapia łysienia dla dojrzałych mężczyzn

W przypadku mężczyzn po 35 roku życia, można już bezpiecznie sięgać po znacznie szerszy wachlarz środków terapeutycznych. Przede wszystkim można zmienić linie włosów przez ich przeszczep. Można także z większą pewnością sięgać po skutecznie powstrzymujące proces łysienia środki farmakologiczne oparte o finasteryd. Kluczowym elementem podnoszącym skuteczność planowanego przeszczepu włosów jest wcześniejsze przygotowanie mieszków włosowych do transplantacji. Jeśli 2-4 miesiące przed planowanym przeszczepem wykonany zostanie zabieg Regenera Activa – będziemy dysponować znacznie zdrowszymi, silniejszymi mieszkami włosowymi. Podobny efekt możemy osiągnąć wykonując zabieg mezoterapii PRP (optymalnym rozwiązaniem byłoby wykonanie krótkiej serii zabiegów, na przykład na osiem, pięć i dwa tygodnie przed planowanym zabiegiem transplantacji).

Takie połączenie dwóch zupełnie różnych w swojej naturze terapii – przeszczepu włosów i Regenera Activa lub przeszczepu i PRP daje nam dwojakie korzyści:

  • wzmacnia i odżywia mieszki włosowe przeznaczone do przeszczepu – dzięki czemu lepiej się one przyjmują na nowym miejscu, a proces gojenia się przebiega szybciej
  • w obszarach objętych procesem łysienia androgenowego, gdzie mamy do czynienia z procesem osłabianie się, degeneracji i obumierania mieszków włosowych – dzięki terapii iniekcyjnej proces ten zostanie zahamowany i odwrócony. Zrewitalizowane mieszki włosowe znów produkować będą nie jeden, lecz więcej włosów; miniaturowe włosy vellus odrodzą się i powrócą do właściwej długości i grubości. Osiągniemy więc wzrost gęstości włosów – także na obszarze nie objętym przeszczepem.

Podsumowując: optymalna terapia łysienia androgenowego nigdy nie będzie ograniczać się do jednej tylko metody działania. Współczesna medycyna daje nam wiele różnorodnych możliwości, z których warto korzystać. Wiele metod zastosowanych równolegle, będzie się wspierać w swoich działaniach. Osiągane rezultaty będą dzięki temu większe i trwalsze – dając pełnię satysfakcji Pacjentowi.

Dodaj komentarz