ul. Kościuszki 173, 40-524 Katowice

Angielska wersja językowa

Odbudowa i regeneracja mieszków włosowych

Zabieg iPRF kierowany jest do wszystkich tych osób, które chciałyby powstrzymać nadmierne wypadanie włosów i w szybki sposób zregenerować i odbudować swoje mieszki włosowe. Kuracja fibryną bogatopłytkową, w ciągu kilku/kilkunastu tygodni doprowadzi do wzmocnienia włosów i wzrostu ich gęstości.

Przyczyni się do tego regenerujące działanie komórek macierzystych i silny pozytywny wpływ czynników wzrostu, odbudowujących tkanki.

Skontaktuj się

Przebieg kuracji opartej o fibrynę bogatopłytkową iPRF

Proponujemy terapię złożoną z czterech zabiegów, wykonywanych co 4 tygodnie. Każdy zabieg trwa około 40 minut, nie wymaga znieczulenia ani jakiejkolwiek rekonwalescencji. Nie zostawia także żadnych widocznych śladów.

 • Pobranie krwi za pomocą jednorazowych probówek próżniowych (około 16 ml).
 • Probówki z krwią umieszczane są w specjalnej wolnoobrotowej wirówce, gdzie następuje separacja frakcji preparatu.
 • Uzyskaną frakcję PRF (od 2 do 4 ml) podaje się iniekcyjnie w problematyczny obszar skóry głowy.

Bardzo ważne jest zadbanie o właściwe nawodnienie organizmu – w ciągu poprzedzających zabieg 24 godzin powinno się wypić około 2 lirów wody.

W dniu zabiegu nie powinno się korzystać z sauny, basenu, intensywnych zajęć sportowych i gorącej kąpieli.

Nie występują skutki uboczne zabiegu.

Przeciwwskazania

Procedury terapeutyczne oparte o wykorzystanie własnej krwi pacjenta, czyli materiału autologicznego, zaliczane są do najbezpieczniejszych zabiegów medycyny estetycznej. Ryzyko wystąpienia reakcji alergicznych lub nietoleracji jest bliskie zera.

Przeciwwskazaniami do zabiegu są:

 • Choroby krwi: zespoły dysfunkcji płytek, krytyczna małopłytkowość, niedobór fibrynogenu, niestabilność hemodynamiczna, posocznica
 • Nowotwory
 • Przewlekłe schorzenia wątroby
 • Zakażenia ostre i przewlekłe
 • Ciąża i laktacja
 • Leczenie antykoagulantami
 • Stosowanie aspiryny i innych NLPZ (niesteroidowych leków przeciwzapalnych)

Badania kliniczne i szczegółowe informacje

Pionierem różnorodnych zastosowań fibryny bogatopłytkowej iPRF jest profesor Joseph Choukroun z Nicei (strona www https://www.a-prf.com/en/i-prf.html).

Przykładowe publikacje i badania kliniczne dotyczące zastosowań iniekcyjnej fibryny bogatopłytkowej iPRF oraz osocza PRP w leczeniu łysienia:

 • Platelet-Rich Plasma in Androgenic Alopecia: Myth or an Effective Tool; Swapna S. Khatu, Yuvraj E More, Neeta R Gokhale, Dipali C Chavhan, Nitin Bendsure; Journal of Cutaneous and Aesthetic Surgery, 2014
 • The Role of Platelet Plasma Growth Factors in Male Pattern Baldness Surgery, C.O. Uebel, J.B. da Silva, D. Cantarelli, P. Martins, Plastic and Reconstructive Surgery, 2006
 • Platelet-Rich Plasma Iniection is Effective and Safe fot the Treatment of Alopecia, E.E.Betsi, E. Germain, D. F. Kalbermatten, M. Tremp, V. Emmenegger, European Journal of Plastic Surgery, 2013

Warto także zapoznać się z materiałami na stronie firmy Keymed – dostawcy niezbędnych do wykonania zabiegu urządzeń: http://keymed.pl/fibryna/.

Osocze i fibryna bogatopłytkowa – różnice

Jaka jest różnica pomiędzy zabiegiem osocza bogatopłytkowego (PRP), a iniekcyjnej fibryny bogatopłytkowej (iPRF)? Dlaczego zabieg fibryny iPRF jest bardziej skuteczny niż osocze PRP?

Istotnych różnic jest kilka. Podstawową jest obecność w iPRF dużej liczby komórek macierzystych (dokładniej: mezenchymalnych komórek macierzystych, wytworzonych w szpiku kostnym i krążących stale w krwi obwodowej). Kolejną różnicą jest możliwość dłuższego i bardziej intensywnego oddziaływania czynników wzrostu „uwięzionych” w przestrzennej strukturze fibryny.
Od strony technicznej istotną różnicą jest sposób uzyskiwania obu preparatów: iPRF pozyskiwana jest przez znacznie krótsze wirowanie i przy mniejszej liczbie obrotów na minutę. Ze względu na nieco inną (mniejszą) głębokość iniekcji, dla części osób podawanie osocza jest odczuwane jako lekko bolesne.

Praktyczne doświadczenia wskazują na to, że optymalnym rozwiązaniem jest połączenie zabiegu fibryny iPRF i osocza w ramach jednej procedury. Osiągamy wtedy synergiczne wzmocnienie efektów działania każdego z czynników.

Top